2016 m. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai

2006 m. kovo 3 dieną Žemės ūkio ministrė pasirašė įsakymą dėl 2016 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių. 2016 metais bus remiamos šios veiklos: kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas; tradicinių renginių organizavimas; kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas; kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. Taisykles rasite

2016 m. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai Read More »

Scroll to Top
Skip to content